Vách xuyên sáng - Ciputra - Hà Nội

Thiết kế: KTS Lisa Phượng Anh - Văn phòng Salvador Perez Arroyo Và Cộng Sự
Chế tác: NFA Jsc.
Chất liệu: i.design EFFIX của Cộng hoà Pháp
Địa điểm: Hà Nội

0984 108 983
backtop
btn_quaylai