Sáng lập

NFA's profile: "Cảm Xúc"


NGUYỄN ĐỨC THỌ

Sinh năm 1972; lấy bằng Tiến sỹ về Khoa học Kinh tế của trường Đại học Tổng hợp Paris IX Dauphine vào năm 2005 với sự tài trợ của chương trình học bổng xuất sắc EIFFEL; rời khỏi Bộ Tài chính Việt Nam vào năm 2007 để hoạt động trong khu vực kinh tế tư nhân và lập ra công ty NFA vào năm 2015.

Là một chuyên gia về kinh tế phát triển, hoạt động nghề nghiệp của ông chủ yếu hướng vào các lĩnh vực như quản lý quỹ đầu tư, xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại. Bên cạnh các hoạt động về chuyên môn, lĩnh vực nghệ thuật cũng là niềm đam mê của ông.

Năm 2011, thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, ông đã đưa về Việt Nam vật liệu i.design EFFIX của Cộng hoà Pháp với niềm hy vọng vật liệu này sẽ mang lại những tác động tích cực đến nền kiến trúc nước nhà trong một chừng mực khiêm tốn nào đó. Ông cho rằng, ý tưởng sáng tạo là mênh mông, nhưng khó khăn sẽ luôn xuất hiện tại khâu hiện thực hoá do những giới hạn vật lý thông thường từ các vật liệu truyền thống như gỗ, đá, cát , sỏi…. Vì vậy, nếu vật liệu i.design EFFIX hạn chế được những khó khăn này và góp phần vào việc dẫn dắt sáng tạo, thì đây sẽ là yếu tố rất thuận lợi. Công ty NFA được ra đời và hoạt động dựa trên nền tảng của vật liệu i.design EFFIX nhằm phục vụ cho niềm hy vọng nêu trên, và cũng là để thoả mãn niềm đam mê nghệ thuật trong ông.

Ông luôn mong muốn được làm bạn với những con người, đặc biệt là giới trẻ, có ý tưởng táo bạo và kiên định đi theo con đường của mình


Các tác phẩm của NFA đều hội tụ ba yếu tố:

Thiết kế tinh tế và mang đậm ý nghĩa;
Chế tác bằng tay, góp phần vào việc tạo ra tính Độc Sáng của từng tác phẩm;
Vật liệu đại diện cho tiến bộ công nghệ.
 

Thiết kế tinh tế

Chế tác bằng tay

Vật liệu đại diện cho tiến bộ công nghệ

 

 
0984 108 983
backtop
btn_quaylai