Vật liệu của năm 2015

Ngày 05 tháng 02 năm 2015, vật liệu i.design EFFIX đã được bầu là "Vật liệu của năm 2015".

Cuộc bầu chọn kéo dài trong 3 tuần, quy tụ 250.000 người chuyên nghiệp về bê tông chất lượng cao, để thẩm định và xét duyệt 7 nhóm sản phẩm theo ba tiêu chí: (i) tính sáng tạo; (ii) tính hiệu quả; (iii) chất lượng và phát triển bền vững.

 

0984 108 983
backtop
btn_quaylai